Với nguồn nguyên liệu đầu vào tự canh tác đảm bảo số lượng cỏ Bàng được cung cấp dồi dào và không bị gián đoạn cho công việc sản xuất.Tự canh tác cũng cho khả năng đảm bảo chất lượng và kiểm soát được nguyên liệu sạch và vệ sinh.

Được xây dựng trên diện tích 600m2, cùng với trang thiết bị dây chuyền hiện đại, Natural Straws có khả năng đáp ứng các đơn hàng có số lượng đến hàng triệu ống hút đều đặn hàng tháng.

HOTLINE 0966.919.229